JAK POSTAVIT FUNKČNÍ TÝM A VYTĚŽIT Z TOHO MAXIMUM, 30.3.2017, Ostrava

Jednodenní školení pro všechny manažery, vedoucí, personalisty, kteří týmy buď vedou, nebo sestavují. Pro celé týmy, které se chtějí navzájem lépe poznat a efektivněji fungovat. Toto téma však dalece přesahuje pracovní rámec a dá se využít pro zlepšení komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi nebo jakýmikoli jinými dvěma a více jedinci.

• Pokud cítíte, že váš tým nevyužívá svůj potenciál, a chcete to změnit.
• Pokud sestavujete nový tým nebo chcete přibrat nového člena tak, ať co nejvíce přispěje.
• Pokud se vám stává, že vás ostatní štvou svým jednáním a chováním.
• Pokud občas nechápete, proč se ostatním (nebo i vám) nedaří dodržovat dohody.
• Pokud chcete lépe porozumět sobě i ostatním

CO MI KURZ PŘINESE?

 • Odpověď na otázku, kde máte problém? Proč váš tým nefunguje, jak by mohl?
 • Jednoduchý, ale velice funkční nástroj pro práci s lidmi.
 • Lepší pochopení přirozeného fungování sebe i ostatních.
 • Schopnost přerozdělit si úkoly v týmu tak, aby lépe fungoval.
 • Lepší atmosféru v týmu, vyšší výkonnost týmu.
 • Úsporu času řešením problémů v týmu.

OBSAH KURZU

 • Poznej sám sebe
 • Typologie osobnosti MBTI – co je a jak funguje
 • Proč nás někteří štvou, s jinými si rozumíme a jak rozdílů využít
 • Belbinův test týmových rolí
 • Co o nás říkají naše rysy

Seminář vede Ing. Lenka Dočkalová, HR konzultantka a lektorka s praxí z malých i velkých firem v oblasti HR a vzdělávání. Pro skutečné pochopení a zažití problematiky využívá konkrétní příklady z firem v ČR a různé vzdělávací a rozvojové techniky, jako diskusi, hraní rolí, dotazníky, práci ve skupinách a týmové hry. Cílem je maximální interaktivita a intenzita kurzu. Kurz je připraven pro 6 – 10 lidí.