Školení FINANČNÍ GRAMOTNOST 10.11. a 13.11. 2017

Lektorka Ing. Eva Vyoralova vedla dvoudenní školení FINANČNÍ GRAMOTNOST zacílené na mladé lidí, na kterém se řešila témata aktivních a pasivních obchodů, zdravé zadlužení, dluhová spirála, exekuce a osobní bankrot.