Kurz SEBEŘÍZENÍ A SEBEPROSAZENÍ, 19.2.2019

Pro každého, kdo si stojí za svým a je ochoten nést důsledky za své jednání

CO MI KURZ PŘINESE?

  • Zjístite, kde v sobě najít potenciál a energii na prosazování svých názorů, cílů a plánů v rámci firmy
  • Seznámíte se se způsoby, jak správně využít moc, respekt a autoritu
  • Naučíte se, jak se efektivně prosazovat při dodržení základních etických norem

OBSAH KURZU

  • Jak se sebou pracovat: vlastní potenciál, systém hodnot a emoce
  • Sebedisciplína a sebemotivace
  • Vlastní Time Management
  • Využití komunikace k sebeprosazení: komunikační dovednosti a styly, slovní sebeobrana, NLP, mít respekt a být respektován, asertivní jednání
  • Vyjednávání: využití moci, času a informací
  • Modelové situace, při kterých si účastníci zkouší rozdílné role a nacvičují různé situace
 Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

DÉLKA KURZU 1 DEN, 9.00 – 17.00 H

 Kdy: 19.2.2019

 MÍSTO KONÁNÍ: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 LEKTOR: DANIELA MAJTNEROVÁ

CENA 3 500,- KČ,

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

 ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.