Kurz JAK VYTVOŘIT A POSILOVAT SEBEDŮVĚRU, 7.11.2019

Pro manažery, zaměstnance a osoby, kteří chtějí zvýšit svou sebedůvěru ve firemním prostředí i v běžném životě.

OBSAH KURZU

Úzkosti, původ projevy, psychologická intervence
Identifikace podmíněných pravidel a vytváření sebepřijetí
Popis jednotlivých kroků pro řešení problémů navozujících úzkostné stavy

  • Výběr problémové oblasti
  • Definice problému
  • Stanovení cílů
  • Definování možných strategií – brainstorming
  • Výběr strategií (metod) řešení
  • Časový plán jednotlivých kroků
  • Otevřená komunikace jako důsledek zdravé sebedůvěry

V průběhu školení se využívá celá škála aktivizující techniky – diskuze, rozhovor, brainstorming, výklad, instruktáž, simulace, hry, dramatizace a demonstrace.

 MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 LEKTOR

PHDR. LUCIA LACKOVÁ, PH.D.