JAK EFEKTIVNĚ VÉST PORADU

JAK EFEKTIVNĚ VÉST PORADU

SOFT SKILLS – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Pro koho je kurz vhodný?

Pro manažery, vedoucí pracovníky, obchodníky, marketingové pracovníky, pracovníky na nejrůznějších pozicích ve firmách.

 

Co mi kurz přinese?

Cílem je naučit účastníky účinně vést porady, využít potenciál vedoucího porady a lidí, specifikovat role a stanovit pravidla efektivně vedené porady.

Jak udělat z nezáživného toku nových informací atraktivní sezení, na které se bude každý těšit a bude to pro něho nejenom zdroj nových informací, ale i dodávka energie a motivace na následující dny.

Školení Vám dále přinese zvýšení aktivity, nové řešení a tvůrčí práci nejen pro Vás jako pro manažera, ale také pro vaše lidi, čímž bude efekt úspěchu několikanásobně překročen.

 

OBSAH KURZU

1. den

  • Jaké jsou přínosy kvalitní porady pro firmu, manažera, zaměstnance?
  • Jaké typy porad rozeznáváme?
  • Jaké chyby a nedostatky mají naše porady?
  • Jaké jsou role účastníků na poradě?
  • Jak využít potenciál účastníků porad?
  • Jak efektivně zorganizovat a připravit hladký průběh a zajistit správný výstup z porady?
  • Jaká jsou pravidla na úspěšné zahájení, vedení a ukončení porady
  • Tréninkové metody kurzu – brainstorming, diskuze, modelové případy, zpětná vazba

 

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Mgr. Eva Vyoralová


CENA 2 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.