JAK POSTAVIT FUNKČNÍ TÝM A VYTĚŽIT Z TOHO MAXIMUM

JAK POSTAVIT FUNKČNÍ TÝM A VYTĚŽIT Z TOHO MAXIMUM

SOFT SKILLS – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Skutečně funkční tým je jako puzzle. Každý člen je jinak „vykrojený“, každý má nějaké slabé a silné stránky. Krásný obraz z nich však vznikne jedině tehdy, pokud do sebe správně zapadnou. Z životopisu ani motivačního dopisu se skutečně přirozené silné stránky člověka nedozvíme. Někdy nám je dokonce nedokáže popsat ani on sám, často proto, že to přece není nic výjimečného, to přece zvládne každý. Jak tedy poznat a využít přirozených silných stránek osobností? Jak vykrýt jejich slabiny tak, aby váš tým fungoval a zapadal jako dokonalé puzzle?

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny manažery, vedoucí, personalisty, kteří týmy buď vedou, nebo sestavují. Pro celé týmy, které se chtějí navzájem lépe poznat a efektivněji fungovat. Toto téma však dalece přesahuje pracovní rámec a dá se využít pro zlepšení komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi nebo jakýmikoli jinými dvěma a více jedinci.

• Pokud cítíte, že váš tým nevyužívá svůj potenciál, a chcete to změnit.
• Pokud sestavujete nový tým nebo chcete přibrat nového člena tak, ať co nejvíce přispěje.
• Pokud se vám stává, že vás ostatní štvou svým jednáním a chováním.
• Pokud občas nechápete, proč se ostatním (nebo i vám) nedaří dodržovat dohody.
• Pokud chcete lépe porozumět sobě i ostatním.

Co mi kurz přinese?

 • Odpověď na otázku, kde máte problém? Proč váš tým nefunguje, jak by mohl?
 • Jednoduchý, ale velice funkční nástroj pro práci s lidmi.
 • Lepší pochopení přirozeného fungování sebe i ostatních.
 • Schopnost přerozdělit si úkoly v týmu tak, aby lépe fungoval.
 • Lepší atmosféru v týmu, vyšší výkonnost týmu.
 • Úsporu času řešením problémů v týmu.

OBSAH KURZU

1. den

 • Poznej sám sebe
 • Typologie osobnosti MBTI – co je a jak funguje
 • Proč nás někteří štvou, s jinými si rozumíme a jak rozdílů využít
 • Belbinův test týmových rolí
 • Co o nás říkají naše rysy

Seminář vede Ing. Mgr. Eva Vyoralová, lektorka s praxí z malých i velkých firem v oblasti HR a vzdělávání. Pro skutečné pochopení a zažití problematiky využívá konkrétní příklady z firem v ČR a různé vzdělávací a rozvojové techniky, jako diskusi, hraní rolí, dotazníky, práci ve skupinách a týmové hry. Cílem je maximální interaktivita a intenzita kurzu. Kurz je připraven pro 6 – 10 lidí.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
8.00 – 15.30 h

VYPSANÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Mgr. Eva Vyoralová


CENA 3 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.