OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

SOFT SKILLS – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Pro koho je kurz vhodný?

Pro obchodní zástupce, prodejce a všechny, kteří se obchodem zabývají a chtějí být úspěšnými obchodníky.

Co mi kurz přinese?

Jak komunikovat a jednat s různými typy zákazníků
Ujasníte si fáze prodeje a jeho psychologické aspekty
Pochopíte důležitost vybudování vztahu se zákazníkem a následná péče o něj

OBSAH KURZU

1. den

Osobnost obchodníka/prodejce
Metody hledání zákazníka
Vybudování vztahu se zákazníkem
Jak prodává neverbální a verbální komunikace
Prodej jako proces – fáze prodeje

 • Příprava
 • Vlastní motivace
 • Přivítání
 • Zahájení rozhovoru
 • Analýza potřeb zákazníka
 • Prezentace produktu

2. den

 • Reakce na námitky
 • Vyjednávání o ceně
 • Vyvolání ochoty koupit
 • Uzavření smlouvy
 • Rozloučení
 • Po koupi 

Prodej problémovým zákazníkům

Praktický nácvik

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstrorming, procvičování konkrétních situací, testy, modelové případy.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 2 dny
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Mgr. Eva Vyoralová

CENA 5 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.