ŘÍZENÍ ČASU – TIME MANAGEMENT

ŘÍZENÍ ČASU – TIME MANAGEMENT

SOFT SKILLS – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pro koho je kurz vhodný?

Manažerům, asistentkám, obchodním pracovníkům, všem, kteří se chtějí naučit pracovat s časem.

Co mi kurz přinese?

Najít svoje časové ztráty. Umět určit priority a plánovat. Naučit se hospodařit se svým časem. Zefektivnit pracovní proces. Být efektivní při komunikaci s ostatními. Umět říct ne. Nastavíte si postup a změny ve Vaší práci s časem.

OBSAH KURZU

1. den

 • Co je řízení času nebo-li time management a v čem mi pomůže.
 • Identifikujte žrouty času
 • Metody plánování času
 • Eisenhowerův princip hospodaření s časem
 • Stanovení priorit
 • Denní záznam
 • Výkonnostní křivka aneb kdy se do toho pustit
 • Jak ušetřit čas při komunikaci s ostatními – umění říct ne.
 • Delegujte práci
 • Praktické rady pro úsporu času
 • Akční plán

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstorming a koučovací přístup, kdy si účastníci nastavují postupy a změny v jejich práci s časem, řeší si konkrétní svou situaci, jak hospodařit s časem.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

17.4.2019

29.11.2019

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Mgr. Eva Vyoralová


CENA 2 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Osvědčení o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.