MANAŽERSKÝ KOUČINK JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ, 15.-16.3.2017

Dvoudenní školení pro všechny jejichž práce je řízení a vedení lidí – pro vyšší, střední, liniové a projektové manažery.

CO VÁM KURZ PŘINESE?
 • osvojení principů a zásad manažerského koučování
 • naučíte se správně nastavovat cíle a definovat možnosti
 • osvojíte si schopnost klást otevřené otázky, eliminovat riziko komunikačních přestupků
 • naučíte se motivovat na základě rozpoznání motivačního typu
 • odkryjete sílu a možnosti koučovacího přístupu a jeho limity
 • rozpoznáte situaci, kdy je koučovací styl vhodný a kdy nikoliv
 • budete pracovat s efektivními koučovacími technikami

OBSAH KURZU

1. DEN
 • Koučování v manažerské praxi
 • Podstata a principy koučování, DUO
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí
 • Koučování jako dovednost manažera – kouče
 • Nástroje koučování
 • Otevřené otázky a práce s nimi

2. DEN

 • Parametry správně nastaveného cíle
 • Metodický postup GROW
 • Kolo rovnováhy
 • Škála
 • Zpětná vazba a posouzení

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstorming, procvičování konkrétních situací, testy, modelové případy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

CENA 8 900,- KČ

BONUS 30 minut konzultace s lektorkou ZDARMA do 30 dnů po skončení kurzu

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.