MANAŽERSKÝ KOUČINK JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ, 3.-4.4.2017

Dvoudenní kurz, lektorka Ing. Evy Vyoralová, Ostrava- Mariánské Hory.

Pro všechny jejichž práce je řízení a vedení lidí – pro vyšší, střední, liniové a projektové manažery

CO MI KURZ PŘINESE

 • osvojení principů a zásad manažerského koučování
 • naučíte se správně nastavovat cíle a definovat možnosti
 • osvojíte si schopnost klást otevřené otázky, eliminovat riziko komunikačních přestupků
 • naučíte se motivovat na základě rozpoznání motivačního typu
 • odkryjete sílu a možnosti koučovacího přístupu a jeho limity
 • rozpoznáte situaci, kdy je koučovací styl vhodný a kdy nikoliv
 • budete pracovat s efektivními koučovacími technikami

OBSAH KURZU

1. DEN

 • Koučování v manažerské praxi
 • Podstata a principy koučování, DUO
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí
 • Koučování jako dovednost manažera – kouče
 • Nástroje koučování
 • Otevřené otázky a práce s nimi

2. DEN

 • Parametry správně nastaveného cíle
 • Metodický postup GROW
 • Kolo rovnováhy
 • Škála
 • Zpětná vazba a posouzení

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstorming, procvičování konkrétních situací, testy, modelové případy.