Jaké jsou zásady efektivně vedené porady?

  1. Stanovíme cíle porady.

Co chceme dosáhnout a s jakým výsledkem?

  1. Poradu je nutno řádně připravit.

Jaký je účel porady, kdo se zúčastní a kdo je vede, kdy a kde se koná a jaké vybavení a dokumenty je potřeba připravit?

  1. Účastníci obdrží materiály k poradě předem k prostudování a přípravě.
  1. Poradu začínáme včas.

Opozdilce netolerujeme.

  1. Prezentujeme cíle a program porady.

Na začátku porady je možné doplnění programu, je-li to mimořádně aktuální. Nepřipouštět v průběhu porady odbíhání k dalším tématům.

  1. Kontrolujeme plnění úkolů z předešlé porady.

 Postupně se radíme o jednotlivých bodech programu a vtahujeme účastníky porady do diskuze a kontrolujeme průběh diskuze a čas.

  1. Vyhotovujeme zápis z porady.

Ing. Eva Vyoralová

Lektor vzdělávání dospělých,  EDUMONDE s.r.o.