Školení „EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE“

Na interaktivním školení vedené lektorkou Ing. Evou Vyoralovou účastníci trénovali interpersonální komunikaci. Ujasnili si pravidla a zásady komunikace, význam neverbální a paraverbální komunikace, vnitřní a vnější bariéry, důležitost přípravy na významné jednání, nedostatky při naslouchání a etiketu při telefonování.