Školení ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU, 20.7.2017

Účastníci trénovali základní techniky a strategie vedoucí k úspěšnému zvládnutí obtížné situace v pracovním a běžném životě. Ve stručném výkladu lektor představil konflikty jako přirozenou součást života, které není třeba se bát ani se jim vyhýbat.

Bezprostřední reakce účastníků