Školení SOFT SKILLS 28.8.-31.8.2017

Dvanáct účastníků se zúčastnilo čtyřdenního školení zaměřené na Sebepoznání, Sebedůvěru, Sebeřízení, Sebeprezentací, Asertivní jednání, Řešení konfliktů a Týmovou spolupráci, které vedla naše hlavní lektorka, koučka Eva Vyoralová.