Seminář PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK, 11.12.2017

Účastníci semináře aktivně pracovali s motivačními kartami v týmech a sdíleli poznatky „jak zdolávat překážky v pracovní sféře i v osobním životě“  pod vedením lektorky Ing.Evy Vyoralové.