Školení KOMUNIKACE A JEJÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY, 3.4.2018

Cílem školení pro TOP manažery výrobní firmy, které povede naše lektorka Daniela Majtnerová je získat potřebné informace a naučit se využívat vhodné techniky pro efektivnější komunikaci s mininimáním negativním dopadem na sebe samého i na okolí. Náplň školení – Pravidla úspěšné komunikace. Komunikační styly podle H.A.Robbinse. Vliv našich hodnot, životních postojů a rolí na komunikaci. Slovní sebeobrana a NLP. Vztahové a komunikační hry. Úvod do transakční analýzy: stavy osobnosti (rodič, dospělý, dítě) a práce s nimi v náš prospěch a praktický nácvik rozhovorů.