EDUMONDE s.r.o. členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Od 3.9. 2018 jsme členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.