Školení JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT, 28.1.2019

Obsahem školení jsou komunikační styly,  nástroje komunikace, naslouchání, techniky kladení otázek, řeč těla a bariéry v komunikaci.