Kurz JAK VYTVOŘIT A POSILOVAT SEBEDŮVĚRU OSOBNOSTI, 11.4.2019

Pro manažery, zaměstnance a osoby, kteří chtějí zvýšit svou sebedůvěru ve firemním prostředí i v běžném životě.

OBSAH KURZU

Úzkosti, původ projevy, psychologická intervence
Identifikace podmíněných pravidel a vytváření sebepřijetí
Popis jednotlivých kroků pro řešení problémů navozujících úzkostné stavy

  • Výběr problémové oblasti
  • Definice problému
  • Stanovení cílů
  • Definování možných strategií – brainstorming
  • Výběr strategií (metod) řešení
  • Časový plán jednotlivých kroků
  • Otevřená komunikace jako důsledek zdravé sebedůvěry

V průběhu školení se využívá celá škála aktivizující techniky – diskuze, rozhovor, brainstorming, výklad, instruktáž, simulace, hry, dramatizace a demonstrace.

DÉLKA KURZU  DEN
8.00 – 15.30 H

 OTEVŘENÉ TERMÍNY

11.4.2019

NA SEZNAM KURZŮ

 MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 LEKTOR

PHDR. LUCIA LACKOVÁ, PH.D.

 CENA 2 500 KČ

BONUS 30 minut konzultace s lektorkou ZDARMA 
do 30 dnů po skončení kurzu

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

 ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.