Rozhodnutí o udělení akreditace kurzu JAK VYTVOŘIT A POSILOVAT SEBEDŮVĚRU OSOBNOSTI

Dne 21.3.2019 MSPV vydalo rozhodnutí o udělení akreditace k realizaci vzdělávacího programu Jak vytvořit a posilovat sebedůvěru osobnosti. Kurz vede PhDr. Lucie Lackova Ph.D.. Dne 11.4. 2019 se koná tento kurz. Přihlášky do 5.4.2019.