Prezentace naší firmy před delegáty KHK MSK, 10.4.2019

Naše firma se prezentuje před delegáty shromáždění Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.