JAK VYTVOŘIT A POSILOVAT SEBEDŮVĚRU

Pro manažery, zaměstnance a osoby, kteří chtějí zvýšit svou sebedůvěru ve firemním prostředí i v běžném životě. Úzkosti, původ projevy, psychologická intervence. Identifikace podmíněných pravidel a vytváření sebepřijetí. Popis jednotlivých kroků pro řešení problémů navozujících úzkostné stavy

  • Výběr problémové oblasti
  • Definice problému
  • Stanovení cílů
  • Definování možných strategií – brainstorming
  • Výběr strategií (metod) řešení
  • Časový plán jednotlivých kroků
  • Otevřená komunikace jako důsledek zdravé sebedůvěry.

více http://edumonde.cz/project/jak-vytvorit-a-posilovat-sebeduveru/