Bc. Eva Vyoralová 

Personální konzultant, Andragog

Mým hlavním zaměřením je problematika uvedení lidí zpět na trh práce a také správná volba jejich oboru. Specializuji se na psaní CV a motivačních dopisů, následně pak také na vedení pohovorů. Dalšími oblastmi jsou také korektura textů, headhunting, sestavování inzerátů s pracovními pozicemi a sociální sítě.

Jsem absolventka Ostravské univerzity, pedagogické fakulty – obor Andragogika. Téma mé bakalářské práce: Motivace nezaměstnaných k dalšímu vzdělávání. Nynější zkušenosti jsem získala jak na současné pozici ve firmě Edumonde s.r.o., tak také v předešlých zaměstnáních, jako například překladatelská společnost.


Věnuji se také pořádání společenských akcí, hudebním produkcím a moderování.