PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Psycholog, Lektor
Školí v českém a španělském jazyce

Je absolventkou jednooborového studia psychologie a doktorského studia v oboru klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájila výzkumnou disertační práci.

Věnuje se psychodiagnostice, kariérnímu a personálnímu poradenství a lektorování, zejména se zaměřením na osobnostní rozvoj. Působila a působí jako psycholog u několika komerčních subjektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a jako lektorka manažerských kurzů. Dlouhodobě se odborně i poradensky věnuje problematice zvládání úzkostí a depresí, rozvodu, odchodu do důchodu, stresu na pracovišti, zvládaní stresu a psychickému zvládání závažných zdravotních problémů.

Zahraniční zkušenosti získávala zejména v Argentině a ve Španělsku v rámci společných výzkumných projektů, přednáškové činnosti a práce pro státní a komerční sektor.

Pracovní zkušenost:

2011 – dosud
PhDr. Petr Šišák, Ambulance klinické psychologie
Pozice: psycholog, asistent soudního znalce
Náplň práce: psychologická diagnostika, psychologické a kariérní poradenství

2013 – 2014
Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra profesního a personálního rozvoje
Pozice: odborný asistent
Náplň práce: výuka „Karierní poradenství

2005 – 2011
Roco, personální agentura, Mendoza, Argentina
Pozice: psycholog
Náplň práce: psychologická diagnostika a výběr zaměstnanců, Assessment centra, Development centra

2006 – 2007
Lenguas del Mundo: personální agentura, Mendoza, Argentina
Pozice: psycholog
Náplň práce: psychologická diagnostika a výběr zaměstnanců, psychologické poradenství

2005 – 2006
Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Praha
Pozice: psycholog
Naplň práce: psychologická diagnostika, kariérní poradenství