Mgr. Bc. LUCIE KOUPILOVÁ

Mgr. Bc. LUCIE KOUPILOVÁ

ADVOKÁTKA a LEKTORKA

SOUČASNÁ ČINNOST
jako samostatná advokátka v Ostravě. Klientům poskytuji rychlou a účinnou pomoc v právních záležitostech týkajících se pracovního práva, obchodní a smluvní agendy, práva nemovitostí. Rovněž je právně zastupuji ve sporech týkajících se těchto oblastí. Při své práci preferuji promyšlená, vyvážená a nekomplikovaná řešení. Právní rady klientům tlumočím jednoduše a srozumitelně. Jsem komunikativní typ člověka, mám ráda svou práci a jsem alergická na nespravedlnost.

Lektorovaná témata jsou především z pracovněprávní oblasti a GDPR s důrazem na praktickou stránku věci.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ
Pracovní právo
Obchodní poradenství podnikatelům
Závazkové a realitní právo
Sporná agenda

ZKUŠENOST
14 let praxe v advokacii
Lektorování pracovního práva pro komerční i neziskové organizace