AKTIVNÍ DIALOG – ASERTIVITA

Aktivní dialog – asertivita

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pro koho je kurz vhodný?

Asertivní jednání je založeno na schopnosti stanovit si cíle, vyjádřit své potřeby, pocity a současně respektovat pocity a potřeby druhých lidí. Smyslem asertivního jednání je získat a uchovat si zdravé sebevědomí. Umožnuje přímo a otevřeně komunikovat se svými kolegy, úspěšně jednat v konfliktních situacích, neuchylovat se k sarkazmu, k agresi, či různým nekorektním postupům.

Kurz je určený pro frekventanty, kteří chtějí rozvíjet zvýšit pocit docenění vlastních schopností, být respektováni a naučit se otevřeně projevit respekt a ocenění i vůči jiným (někdy i vysoce problematicky jednajícím) lidem.

Co mi kurz přinese?

V mnoha školách, rodinách a firmách nejsou lidi příliš vedeni a podporováni k tomu, aby hodnotili sami sebe. Rozhodnou-li se přesto zhodnotit své schopnosti a dovednosti, může v nich tento první krok vyvolávat obavy. Mnoho lidí totiž považuje za aroganci, dává-li někdo najevo, že něco umí dobře, a má proto tendenci tvářit se, že jejich schopnosti a dosažené výsledky jsou víceméně náhoda… Cokoliv jiného je považováno za nevkusné. A přiznání si, že jsem skutečně dobrý za pýchu.


Kurz pomůže vytvořit představu o svém vlastním pracovním působení o sobě samotném. Poukáže na fakt, že názory jiných lidí na nás a naši práci jsou důležité (bez ohledu, jací vlivní lidé to jsou, a neměli by se proto ignorovat), zdůrazníme si však nutnost pochopit, že nejvíce, při hodnocení naši práce a její úspěšnosti, by člověk měl spoléhat na sebe.

OBSAH KURZU

  • O co mohu reálně opřít svou sebedůvěru
  • Kroky k otevřenému dialogu
  • Konstruktivní kritika
  • Jak zvládat rozčilení a hněv
  • Jak co nejlépe využít schopnost vcítit se

V průběhu školení se využívají celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstorming a koučovací přístup.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu  den
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.


CENA 2 500 Kč

BONUS 30 minut konzultace s lektorkou ZDARMA 
do 30 dnů po skončení kurzu

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.