FINANČNÍ GRAMOTNOST

FINANČNÍ GRAMOTNOST

HARD SKILLS – FINANCE/EKONOMIKA

Pro koho je kurz vhodný?

Všem, kteří se chtějí seznámit se základními principy finančních produktů.

Co mi kurz přinese?

Cílem kurzu je naučit účastníky si správně sestavit a vést rodinný rozpočet, vhodně ukládat i půjčovat peníze. Získá praktické rady jak nezapadnout do dluhové spirály, jak budovat kapitál a zabezpečit se do budoucna a pro případy nepředvídatelných události.

OBSAH KURZU

1. den

 • Nakládání s penězi
 • Inflace a znehodnocování peněz
 • Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
 • Obsah smluv, nárok na reklamaci, základní práva spotřebitelů
 • Finanční produkty
 • Úspory
 • Půjčky
 • Služby bank, aktivní a pasivní operace
 • Produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků
 • Pojištění
 • Úročení
 • Co dělat v případě, že se dostanu do platební neschopnosti

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstorming a koučovací přístup, kdy si účastníci nastavují postupy, řeší si konkrétní svou situaci.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
8.00 – 16.00 h

VYPSANÉ TERMÍNY

Podle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Eva Vyoralová

CENA 6990,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.