INTERKULTURALITA VE FIRMĚ – INTERKULTURNÍ FIREMNÍ PROSTŘEDÍ

Interkulturalita ve firmě – Interkulturní firemní prostředí

SOFT SKILLS – KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Pro koho je kurz vhodný?

Kohokoliv, kdo pracuje či komunikuje s lidmi z jiných kultur.

 

Co mi kurz přinese?

Uvědomíte si kulturní rozdíly, na základě kterých lidé jednají tak, jak jednají a podle toho budete umět zvolit správnou strategii pro úspěšnou vzájemnou komunikaci a spolupráci.

 

OBSAH KURZU

1. den

  • Specifika spolupráce v mezinárodním týmu (možná rizika a překážky)
  • Kulturní odlišnosti (vnímání času, specifika komunikace, míra provázanosti pracovního a osobního života, maskulinita vs. femininita, plánování a organizování vs. flexibilita a improvizace, sebevědomí, kolektivismus vs. individualismus atp.)
  • Na knižně sepsaných příbězích se účastníci seznámí s různými situacemi, pozitivními i negativními. Příběhovost je totiž klíč k pochopení kulturních principů a problémů (např. v případě národů a náboženství, stejně tak ve firemní kultuře).
  • Součástí školení jsou hry a cvičení, jejichž výstupem bude vlastní srovnání parametrů různých kultur dle potřeb účastníků a vlastní plán, jak postupovat v konkrétním případě účastníka

 

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
9.00 – 17.00 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Daniela Majtnerová


CENA 5 000,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.