JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT

JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT

SOFT SKILLS – PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Pro koho je kurz vhodný?

Pro manažery, vedoucí pracovníky, obchodníky, marketingové pracovníky, pracovníky na nejrůznějších pozicích ve firmách.

Co mi kurz přinese?

Naučí Vás profesionálně vystupovat, reprezentovat firmu a sebe na poradách, dokázat zaujmout, umět pracovat se svoji trémou, získat jistou v prezentování, zvládat obtížné situace pro prezentaci. Naučíte se úspěšně prezentovat a profesionálně vystupovat při prezentacích.

OBSAH KURZU

1. den

 • Co mám prezentovat
 • Jak prezentovat firmu, jak sebe
 • Sestavení materiálů pro prezentaci
 • Struktura prezentace, pravidlo 3 x Ř, 3 x M
 • Schopnost zaujmout
 • Hlasový projev, řeč těla
 • Rušivé vlivy
 • Reakce na otázky
 • Kreativita a prezentační dovednosti
 • Tvorba materiálů k prezentaci
 • Co je to image
 • Překonání trémy

V průběhu školení je kladen důraz na maximální procvičování jednotlivých dovedností. Teoretická část je omezena na minimum tak, aby si účastníci mohli nabyté vědomosti a doporučení ihned vyzkoušet při své vlastní prezentaci.

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Ing. Mgr. Eva Vyoralová


CENA 2 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Osvědčení o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.