REKVALIFIKAČNÍ KURZ PERSONALISTA
 • Personalista je v top nejžádanějších pozicích pro 2020

  = vysoká šance na umístění v oboru

 • Firmy Vás potřebují nyní více než kdykoli předtím

  = stabilní zaměstnání

 • Personalista se stává ve firmě klíčovou osobou

  = strategická komunikace s managementem a samostatné řízení

 • Je to kreativní a uspokojující práce s lidmi

  = nebudete se nikdy nudit a do práce se budete těšit

 • Budete pracovat na svém osobním rozvoji a vzdělávat se

  = možnost kariérního postupu a vyššího osobního ohodnocení

Kurz je pro úplné začátečníky nebo pro ty co si chtějí doplnit kvalifikaci.

Kurz je optimálně rozdělený do modulů, které si můžete libovolně nakombinovat, nebo můžete absovovat celých 121 hodin, jste-li v personalistice nováčkem.

Kurz je zakončený zkouškou a získáte oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Kurz je zdarma pro ty z vás, co jste nyní zaregistrovaní na úřadu práce.
Více informací od Úřadu práce

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PERSONALISTA

(KOD 62-007-N) SOFT SKILLS – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Kurz účastníky připraví na zkoušku z profesní kvalifikace Personalista dle zákona č. 179/2006 Sb. Kurz probíhá v souladu s platným kvalifikačním standardem. Jsme autorizovanou osobou (č. autorizace 2018/9) pro zkoušky z profesní kvalifikace „Personalista“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro každého, kdo chce pracovat v žádaném a rychle se rozvijícím oboru nebo si rozšířit své znalostí z personalistiky.

Firmy hledají nové zaměstnance v nejrůznějších profesích, aby to vše zvládly, potřebují dostatek certifikovaných personalistů.

Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a základní znalost práce na PC (program MS Office Word a Internet).

Co mi kurz přinese?

Naučíte se orientovat v pracovněprávní problematice tvořené zákoníkem práce, ovládat vedení personální agendy včetně spravování a administraci pracovněprávních dokumentů. Získáte znalosti základních paragrafů potřebných pro praxi personalisty.

Dostanete od nás tipy jak vytvořit a zavést do praxe hodnocení a odměňování zaměstnanců, organizovat vzdělávání zaměstnanců a zajišťovat náborovou činnost a další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností personální praxe.

Získáte znalosti a zkušenosti z personální agendy. Připravíme Vás na složení kvalifikační zkoušky, která Vám pomůže při budování kariéry či hledání zaměstnání.

OTEVŘENÉ TERMÍNY

od 25.10. do 13.12. 2019
vždy pátek a sobota, 8.00-15.00
Rozpis termínů modulů je na konci stránky

Uzávěrka přihlášek
11.10.2019

MÍSTO KONÁNÍ

28.října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, školící místnost č.dv. 113, EDUMONDE s.r.o.

CENA A ÚHRADACELÝ KURZ
 (121 hodin výuky) 19.900 Kč
Splatnost: 5 000 Kč do 5 dnů od objednání, jinak rezervaci místa zrušíme. Zbývající částka do 11.10.2019

JEDNOTLIVÉ MODULY od 2.500 Kč rozpis cen modulů viz.níže
Splatnost: Celá částka do 5 dnů od objednání, jinak rezervaci místa zrušíme.

V CENĚ výukové materiály, komplexní know-how rekvalifikačního programu Personalista, zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací, teplé a studené nápoje během kurzu.

Zdarma přes Úřad práce

ZPŮSOB ÚHRADY

BEZHOTOVOSTNĚ, Bankovní spojení pro úhradu kurzu: číslo účtu 2900611236 kod banky 2010 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište, prosím název kurzu.

OBSAH KURZU – 121 HODIN

Můžete absolvovat celý kurz nebo si vybrat jednotlivé moduly a složit zkoušku

MODUL M1 – 3dnyMODULY M2 a M3 – 2dnyMODULY M4 a M8 – 1den
Orientace v pracovně právní legislativěM2 Využívání prostředku výpočetní technikyM4 Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP, PO ve firmě
M3 Tvorba a spravování dokumentů v personálních činnostechM8 Organizování kolektivního vyjednávání
OBSAH: Víte, které náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva. Jaké jsou povinnosti při zaměstnávání cizinců a co je obsahem personálního managementu? Na tyto a mnoho dalších otázek najdete odpověď v modulu o Orientaci v pracovněprávní legislativě.OBSAH: Víte, že administrativa vůbec není nudná a že je důležitou, ba dokonce jednou z nejdůležitějších částí personalistiky Vám dokážeme v modulu Tvorba a spravování dokumentů v personální činnosti, kde se podrobněji podíváme na tvorbu dokumentů, vedení osobních spisů v souladu s GDPR, a na to jak vytvořit vnitřní firemní dokumenty a předpisy.OBSAH: Podrobně Vás seznámíme se Zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a jeho souvislostech se Zákoníkem práce a budete vědět, jaké jsou povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP. Jaké jsou povinnosti vůči odborové organizaci? Jaká jsou pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy a přístup ke kolektivnímu vyjednávání. Odhalíme tajné tipy pro organizování kolektivního vyjednávání.
MODUL M5 – 2dnyMODUL M6 – 3dnyMODULY M7 – 1den
Organizování vzdělávání zaměstnancůZajišťování náborových činnostíTvorba a používání systému hodnocení a odměňování
OBSAH: Jaké jsou základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců a školení? Které profese vyžadují pravidelné přezkoušení nebo školení? Jaké jsou další možností a formy vzdělávání zaměstnanců ve firmě?OBSAH: Zorientujete se v hodnotících a motivačních systémech zaměstnanců a jejich možnosti kariérového růstu včetně základních principů mzdového systému v organizaci.OBSAH: Jak a na základě jakých kritérií se hodnotí zaměstnanci, jak se takové hodnocení tvoří? Jakým způsobem se tvoří systém odměňování v organizaci? To a spoustu jiného o hodnocení, motivaci a odměňování se dozvíte v modulu Tvorba a používání systému hodnocení a odměňování.
MODULY M1 – M8
Souhrnné dvoudenní školení všech modulů před závěrečnou zkouškou profesní způsobilosti.
Termín, 6. 12. a 7. 12.

PŘEHLED TERMÍNŮ – VÝUKA JE VŽDY OD 8.00 – 15.00 H

PONDĚLÍÚTERÝSTŘEDAČTVRTEKPÁTEKSOBOTANEDĚLE
25.10. Modul M526.10. Modul M5
1.11. Modul M62.11. Modul M6
8.11. Modul M29.11. Modul M6
15.11. Modul M116.11. Modul M1
22.11. Modul M323.11. Modul M4, M8
29.11. Modul M130.11. Modul M7

KURZ VEDOU ZKUŠENÉ LEKTORKY

BC. ZDENKA BRETTSCHNEIDEROVÁ – GARANT KURZU

Bc. Zdenka Brettschneiderová

Bc. Zdenka Brettschneiderová

Personalistika (HR), v celé své kráse, počínaje pracovněprávní problematikou, přes celou řadu postupů a různých metod řízení lidských zdrojů v organizaci - od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy, kolektivního vyjednávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců, nastavovaní HR strategie až po efektivní práci s týmem s dopadem na výsledky až po koučování či Mentoring manažerů.
Mgr. Bc. LUCIE KOUPILOVÁ

Mgr. Bc. LUCIE KOUPILOVÁ

Samostatná advokátka v Ostravě. Poskytuji rychlou a účinnou pomoc v právních záležitostech týkajících se pracovního práva, obchodní a smluvní agendy, práva nemovitostí. Rovněž je právně zastupuji ve sporech týkajících se těchto oblastí.
Ing. Šárka Tomisová

Ing. Šárka Tomisová

Příprava, výuka a realizace projektů v oblasti vnitropodnikové a integrální logistiky. Poradenství a konzultace v oblasti LOGISTIKA. Konzultace a poradenství v personalistice. Koučink, Spolupráce, vedení, tvorba a realizace motivačních a vzdělávacích kurzů. Vzdělávání a poradenství v oblasti „Finanční gramotnosti“.
Mgr. Ing. Eva Vyoralová

Mgr. Ing. Eva Vyoralová

Lektor, Kouč a Konzultant. Specializace na měkké a tvrdé dovednosti, koučink. obchodní, prodejní, manažerské, osobnostní a komunikační dovednosti, prezentační dovedností, efektivní vedení týmu a porad, lektorské dovedností, řízení a motivace sebe sama, leadership, KOUČINK pro manažery, interní kouč, základy koučování, vedení koučovacího rozhovoru.

Přihlásit se můžete zde nebo volejte na 725 008 920

* Odesláním přihlášky dáváte ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zde dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnosti EDUMONDE s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vzdělávání.