SEBEŘÍZENÍ A SEBEPROSAZENÍ

SEBEŘÍZENÍ A SEBEPROSAZENÍ

SOFT SKILLS – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pro koho je kurz vhodný?

Pro každého, kdo si stojí za svým a je ochoten nést důsledky za své jednání

Co mi kurz přinese?

  • Zjístíte, kde v sobě najít potenciál a energii na prosazování svých názorů, cílů a plánů v rámci firmy
  • Seznámíte se se způsoby, jak správně využít moc, respekt a autoritu
  • Naučíte se, jak se efektivně prosazovat při dodržení základních etických norem

OBSAH KURZU

1. den

  • Jak se sebou pracovat: vlastní potenciál, systém hodnot a emoce
  • Sebedisciplína a sebemotivace
  • Vlastní Time Management
  • Využití komunikace k sebeprosazení: komunikační dovednosti a styly, slovní sebeobrana, NLP, mít respekt a být respektován, asertivní jednání
  • Vyjednávání: využití moci, času a informací
  • Modelové situace, při kterých si účastníci zkouší rozdílné role a nacvičují různé situace

Účastníci obdrží studijní materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.

Délka kurzu 1 den
9.00 – 17.00 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

Daniela Majtnerová


CENA 3 500,- Kč

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.